top of page

företag

KBstudio Media Produktion har under flera år arbetat med att utveckla olika företag på marknaden, vårt team består utav projektledare, marknadsförare, grafiker, fotografer samt filmare.
Med olika strategier, kunskap och mängder av erfarenhet tror vi starkt på att allt kan förbättras.
Vår styrka är att lyfta fram ett företag genom att jobba på de faktorer som genererar i ökad försäljning, stärka varumärket, digitalisera samt öka marknadsvärde.
Våra tjänster utförs i hopp av att nätverka och arbeta upp nya relationer och behålla långsiktiga för ett så balanserat resultat som möjligt. Vi utför våra tjänster i hela Sverige med säte i Malmö och Göteborg.

Vi utför våra tjänster i hopp om att bilda nya kundrelationer samt bibehålla gamla kunder. Våra kunder sätts alltid i främsta rum för att upphandla om vilka behov, krav och förväntningar kunden har.
Därefter tänker vi ut olika strategier tillsammans som genom vår process uppnår de mål vi satt ihop.
Idag kan ett företag nå ut genom ett stort antal olika kanaler för att få ut sitt budskap.
Vi kan tipsa och redogöra vilket som i ert fall ger bäst effekt.
Då varje bransch har olika ambitioner, målgrupper, samt målsättning, leder de till att varje företag måste genomgå olika processer.

Vad innebär marknadsföring?

Att marknadsföra ett företag och uppnå ett mål sker inte endast från våran sida. Utifrån den vision och
mål som du har för ditt bolag formar vi och realiserar din slutpunkt med den erfarenhet och kunskap vi besitter.


För att på så smidigt sätt uppnå dina mål använder vi oss av växlande projekt analyser. Med hjälp av
dessa analyser kan vi få en helhets bild på vad som krävs för att uppnå dina mål.
Våra utbildade marknadsförare arbetar bland annat med SWOT-analyser där vi går igenom just dina
befintliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot vilket är grunden för en SWOT-analys. På så sätt kan
man motverka mycket som kan generera problem och hinder. En bra ide börjar alltid med en bra planering.


Hur ser processen ut?
Den bestämda processen är individuell från bolag till bolag. Vad som krävs för att du ska nå dina mål kan
variera för hur någon annan ska nå sina mål. Varje företag har en viss typ av kundkrets där ålder, kön
m.m. spelar roll. En klädbutik för barn riktar sig mot en yngre målgrupp, ett företag som skapar
rullatorer riktar sig mot en äldre målgrupp. Vi anpassar oss för just dina omständigheter samt situation.
Alla företag har olika mål med varierande planer och strategier, därför är det vägande att boka ett möte
med oss för en närmare planering samt där vi kan redovisa vilka alternativ som är bäst att nyttja för just dig.


Vill du endast boka rådgivning?
Som entreprenör kan det vara mycket information man behöver registrera in och väldigt ofta kan man
känna sig vilsen. Med hjälp av vår rådgivning ser vi till att du fokuserar på de essentiella punkterna som
krävs så att du lägger ner din tid och energi på det som har betydelse.
Vad kommer vi att diskutera på mötet?
Vi kommer att ge dig råd och tips på hur du ska ta dig fram med ditt bolag samt ge dig en analys på vad
som krävs för att du ska lyckas. En utvärdering kommer att ske för just din situation så vi tillsammans
kan komma fram till en smidig plan som vi sedan kan färdigställa och sätta i verk.

Utbildning

En bra investering är en investering i sina anställda. Om du har personal som du vill ska bli skarpare inom
marknadsföring har vi utbildare som har arbetat med marknadsföring i snart 10 år. Vi kör ut till er och i
60 min har en genomgång på vad som krävs för att marknadsföra på ett så effektivt sätt som möjligt och
nå ut till människor.
Vår utbildare kommer att göra en analys för att på bästa sätt få en bild på vilken typ av utbildning inom
marknadsföring ni som bolag behöver. Varje företag har styrkor och svagheter och det är precis det vi
kommer att forska efter så vi utbildar er så produktivt som möjligt under den tiden vi är där. Vi planterar
ett modernt tänk hos er så ni är uppdaterade på de trender som lockar flest anhängare, på så sätt
kommer ni veta precis hur ni ska marknadsföra och sprida just ert bolag.

bottom of page