1/5

Abonnemangsavtal I Marknadsföring 

  • Linkedin

  • Facebook

  • Instagram 

  • Google 

  • Youtube 

  • Hemsida/underhållning 

  • Dokumentation utav projekt I Foto+Film

  • Administration av grafiskprofil 

  • Marknadsansvarig 

Relationstid: 2 år

Omsättning: 

2018: 6.6 Miljoner

2019: 11.6 Miljoner

2020:

www.mastersezay.se

Org.nr: 559117-7059