www.KBstudioMedia.se-14
www.KBstudioMedia.se-14

www.KBstudioMedia.se-33
www.KBstudioMedia.se-33

www.KBstudioMedia.se_25
www.KBstudioMedia.se_25

www.KBstudioMedia.se-14
www.KBstudioMedia.se-14

1/9

Abonnemangsavtal I Marknadsföring 

  • Linkedin

  • Facebook

  • Instagram 

  • Google 

  • Youtube 

  • Underhållning 

  • Dokumentation utav projekt I Foto+Film

  • Administration av grafiskprofil 

  • Marknadsansvarig 

Relationstid: 5 år

foxorbygg.png

Omsättning: 

2018: 15.7 Miljoner

2019: 19.8 Miljoner

2020: 22.2 Miljoner

www.foxor.se

Org.nr: 556855-9479